อธิบายเกี่ยวกับ SERPs หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา

Search Engine Results Pages (หรือที่เรียกว่า “SERPs” หรือ “SERP”) คือ หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา เช่น Google ที่แสดงผลลัพธ์อันเกี่ยวข้องกับคำค้นหาของผู้ใช้ ผลลัพธ์ที่แสดงจะรวมไปถึง Organic Results (ผลลัพธ์ทั่วไป), Google Ads (โฆษณาแบบเสียเงิน), Featured Snippets (ตัวอย่างข้อมูลแนะนำ), Knowledge Graphs (กราฟความรู้), Video (วิดีโอ) และอื่น ๆ

Search Engine Results Pages

แม้ว่าปัจจุบัน Google จะมี SERP Features (ผลลัพธ์ของการค้นหาที่ไม่ใช่ลิงค์ตัวหนังสือ) ที่ปรากฏบนหน้าแรกมากมาย แต่หมวดหมู่ที่สำคัญที่สุดสองหมวดหมู่ คือ ผลลัพธ์ทั่วไป (Organic Results) และ ผลลัพธ์ที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Results)

Focus on Both Paid and Organic Ranking

ผลลัพธ์ที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Results): คือ ตำแหน่ง ที่ได้มาจากการที่ผู้ลงโฆษณาทำการเสนอราคาต่อคีย์เวิร์ดแต่ละคำ ผ่าน Google Ads เพื่อให้เว็บไซต์ของตนแสดงบน หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาด้วย คีย์เวิร์ด นั้น ๆ แม้ว่า Google Ads จะคำนึงถึงความเกี่ยวข้องของโฆษณา แต่ตำแหน่งโฆษณาจะตกเป็นของผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นหลัก

ผลลัพธ์ทั่วไป (Organic Results): คือ ตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ได้รับจากการกำหนดโดยอัลกอริทึมของ Google เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการค้นหาหนึ่ง ๆ ในคีย์เวิร์ดแต่ละคำ

วิธีการทำงานของ SERPs

Search Engine สร้าง SERPs ตามคำค้นหาที่ผู้ใช้ส่งมา และจัดอันดับผลลัพธ์ตามความเกี่ยวข้อง คุณภาพ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

การสร้างผลลัพธ์ใน SERP ขึ้นอยู่กับ 3 กระบวนการพื้นฐาน:

 • Crawling (การรวบรวมข้อมูล) – การค้นหาหน้าเว็บ บนเว็บไซต์
 • Indexing (การทำดัชนี) – การจัดเก็บเนื้อหาจากหน้าเว็บ ไปยังไลบรารีของเครื่องมือค้นหา (ดัชนี)
 • Ranking (การจัดอันดับ) – การเรียงลำดับและการแสดงหน้าเว็บ ที่จัดทำดัชนีแล้วใน SERPs

เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาใน Google เครื่องมือค้นหาจะเรียกดูดัชนีเพื่อตรวจสอบว่าหน้าเว็บใดที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ และจัดเรียงลำกับในการแสดงผลลัพธ์ตามปัจจัยการจัดอันดับต่างๆ

วิธีการทำงานของ Search Engines

เหตุใด SERPs จึงมีความสำคัญต่อ Search Engine Optimization (SEO)

SERPs จะกำหนดลักษณะที่เว็บไซต์ของคุณปรากฏบนหน้าแรกของ Google

ตัวอย่าง: สมมติว่า เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับบนหน้าแรกของ Google ด้วยคีย์เวิร์ด “ทำ backlink”

Example of Search Results

คุณจะเห็นว่า SERP Features จะแสดงผลลัพธ์อันดับ #1 ให้อยู่ต่ำกว่าครึ่งหน้าล่างอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะมีอันกับในหน้าแรก คุณก็อาจจะไม่ได้รับการคลิกมากนัก

ในทางกลับกัน สำหรับ คีย์เวิร์ด “internal link” SERP Features จะแสดงผลลัพธ์อันดับ #1 อยู่ที่ด้านบนสุดของครึ่งหน้าบน

Example of Organic Search Results

โดยพื้นฐานแล้วมันคือลิงก์สีน้ำเงิน 10 ลิงก์ ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ทั่วไปของคุณมีโอกาสที่จะได้รับการคลิก

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องประเมิน SERP คือ “การค้นหาแบบไม่ต้องคลิก” (Zero-Click Searches/No-Click Searches)

การค้นหาแบบไม่ต้องคลิกเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากคุณสมบัติของ SERP (โดยเฉพาะ Featured Snippets)

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณค้นหาว่า “วันก่อตั้ง Google”

Example of Zero-Click Search Results

เหตุใดผู้ใช้ถึงต้องคลิกผลการค้นหาแบบลิงก์สีน้ำเงิน ในเมื่อพวกเขาได้รับคำตอบที่ต้องการในหน้าแรก โดยที่ไม่ต้องคลิกเข้าไป?

นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องกำหนดคีย์เวิร์ดเป้าหมาย ที่ไม่มี SERP Features มากนัก ด้วยวิธีนี้ผลลัพธ์ของคุณจะโดดเด่นและถูกคลิกมากขึ้น

หัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงองค์ประกอบของ Google SERPs ทั่วไป

Organic Search Results (ผลการค้นหาทั่วไป)

ผลลัพธ์ทั่วไป ถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนของ Google (ซึ่งมีปัจจัยการจัดอันดับมากกว่า 200+ รายการ)

แม้ว่าอัลกอริทึมของ Google จะเป็นความลับสุดยอด แต่พวกเขาก็ได้ยืนยันปัจจัยการจัดอันดับสำคัญบางประการต่อสาธารณะแล้ว ได้แก่:

 • Off-Page SEO Signals: ปัจจัย SEO ภายนอกหน้าเว็บ (จำนวนเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงก์ไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งของคุณ หรือที่เรียกว่า “Backlink”)
 • On-Page SEO Signals: ปัจจัย SEO ภายในหน้าเว็บ (คีย์เวิร์ดที่คุณใช้บนหน้าเว็บของคุณ เนื้อหา อื่น ๆ)
 • Site Loading Speed: ความเร็วในการโหลดของเว็บไซต์
 • Brand Presence and Trust Signals: ตัวตนของแบรนด์และความน่าเชื่อถือ

มาตรฐานของ ตัวอย่างผลการค้นหาทั่วไป (Organic Search Result Snippet) ประกอบด้วย:

 • Favicon: ไอคอนเว็บไซต์
 • Site Name: ชื่อเว็บไซต์
 • Page Title (Title Tag): ชื่อหน้า
 • Page URL: URL ของหน้า
 • Meta Description: คำอธิบายหน้า
Example of Organic Search Result Snippet

บางครั้ง Google จะเพิ่ม Features ให้กับตัวอย่างผลการค้นหาทั่วไปที่เฉพาะเจาะจง

เช่น หาก Google พิจารณาว่าวันที่เผยแพร่ของหน้านั้นสำคัญ Google ก็จะแสดงวันที่เผยแพร่ของหน้าด้วย

Example of Organic Search Result Snippet Date

สำหรับผลลัพธ์บางอย่าง จะแสดง “Sitelinks” (ไซต์ลิงก์) ใต้ผลลัพธ์

Example of Sitelinks Organic Search Result

Sitelinks คือ ลิงก์เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหน้า หรือเชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เดียวกัน

และเมื่อหน้าเว็บของคุณมีการใช้ Schema Markup (สคีมา มาร์กอัป) ในรูปแบบต่าง ๆ บางครั้ง Google จะเปลี่ยนผลลัพธ์แบบปกติให้เป็น “Rich Snippet” เช่น เพิ่มดาวรีวิว รูปภาพ ข้อมูลอีเวนท์

Example of Rich Result

Paid Search Results (ผลการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์ที่เสียค่าใช้ จะมีคำว่า “Sponsored” (ได้รับการสนับสนุน) กำกับอยู่ที่มุมซ้ายบนของตัวอย่างข้อมูล

Example of Google Ads Sponsored Results

ข้อมูลล่าสุดจาก Rank Ranger มีโฆษณาปรากฏบน หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา ถึง 18.49%, จำนวนโฆษณา เฉลี่ยต่อหน้า: 1.93 โฆษณา

แผนภาพวงกลม แสดงเปอร์เซ็นต์ปริมาณของโฆษณา ที่ปรากฏในหน้าแรกของ SERP

โฆษณาจะปรากฏทั้งด้านบนและล่างของ หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา ซึ่งนั่นทำให้บดบังผลลัพธ์ทั่วไปได้อย่างแนบเนียน

NOTE: ใน การทำ SEO เราไม่แนะนำให้หลีกเลี่ยงคีย์เวิร์ดที่มีโฆษณาจำนวนมาก แม้ว่าโฆษณามีแนวโน้มที่จะลด CTR ของคุณ แต่การที่ผู้ลงโฆษณาเสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการเข้าชมจากคีย์เวิร์ดดังกล่าวนั้นมีมูลค่า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกำหนดคีย์เวิร์ดเป้าหมายที่มีโฆษณาจำนวนมาก และมีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์สูง อาจไม่ได้รับการคลิกมากนัก แต่คลิกที่ได้รับนั้นมักมีมูลค่ามากกว่าคีย์เวิร์ดที่มีการเสนอราคาต่ำ

Featured Snippets (ตัวอย่างข้อมูลแนะนำ)

Featured Snippets (ตัวอย่างข้อมูลแนะนำ) เป็นส่วนสั้น ๆ ของเนื้อหา ที่ดึงมาจากหน้าเว็บหรือวิดีโอ

Example of Featured Snippets

ตัวอย่างข้อมูลแนะนำประเภททั่วไป ได้แก่:

 • FAQ (คำถามที่พบบ่อย): ย่อหน้าสั้น ๆ เพื่อตอบสนองต่อการค้นหาประเภท “คืออะไร” และ “ใครคือ”
 • Bulleted List (รายการแสดงหัวข้อย่อย): สำหรับการจัดอันดับและรายการ “ที่ดีที่สุด”
 • Numbered List (รายการลำดับตัวเลข): ใช้สำหรับคำแนะนำ, DIY, สูตรอาหาร, ขั้นตอน
 • Tables (ตาราง): การแสดงวันที่ ราคา อัตรา หรือข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอในรูปแบบตาราง

ผลลัพธ์ประเภทอื่น ๆ

 • Direct Answer Box
 • Knowledge Graph and Knowledge Panel
 • Local Packs
 • Google Image Results
 • Video Results
 • People Also Ask
 • Twitter Results
 • Top Stories
 • Google Shopping Results

บทสรุป

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SERPs ในส่วนของวิธีการทำงาน และลักษณะของผลลัพธ์ประเภทต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำ SEO เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ให้ตรงตามลักษณะของผลลัพธ์ที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้น

เขียนโดย: Mr. Serpert
มิสเตอร์ เซิร์พเพิร์ท ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO มากประสบการณ์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีประโยชน์ แบ่งปันแนวคิด เทคนิค และวิธีทำเอสอีโอสายคุณภาพ ให้กับผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับการตลาดบนเครื่องมือค้นหา ด้วยทักษะและประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปี ในโลกของการตลาดออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ
แชร์เนื้อหานี้ ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ
บทความอื่น ๆ
Site Icon
ปรึกษากลยุทธ์ SEO ฟรี

ยินดีให้คำปรึกษากลยุทธ์ด้าน SEO Marketing สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในโลกออนไลน์ และเอาชนะคู่แข่งบน Search Engines